Ocupación vía pública con elementos auxiliares de obra

Descrición

Solicitude de autorización para a reserva dun espazo público para a colocación colectores, estadas, valos, camións, casetas de obra, guindastres móbiles, elevadores, estadas colgantes, silos de morteiro, etc. en calquera ámbito da cidade.

RequirimentosCompartir: