Solicitude de tarxeta de armas de 4ª categoría

Descrición

A obtención da tarxeta de armas de 4ª categoría prevista no artigo 96 do Regulamento de armas:
- Carabinas e pistolas, de tiro semiautomático e de repetición; e revólveres de dobre acción, accionadas por aire ou outro gas comprimido non asimiladas a escopetas.
- Carabinas e pistolas, de ánima lisa ou raiada, e de un solo tiro, e revólveres de acción simple, accionadas por aire ou outro gas comprimido non asimiladas a escopetas.

Dirixido a

Á cidadanía que desexe levar e usar armas de 4ª categoría (RD 137/93, de 29 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de armas).

Requirimentos

• Estar empadroado no Concello de Santiago de Compostela.
• Ser maior de 14 anos. O menor que obteña a tarxeta non poderá utilizar a arma se non se atopa acompañado da persoa que ostente a patria potestade ou tutela.
• O interesado deberá presentar na Policía Local a arma para a que solicita a tarxeta a efectos de proceder a súa verificación (modelo, número de serie, calibre e demais características).

Información sobre o custo

Pode liquidar e pagar a través da Carpeta Cidadá ou na Oficina de Atención ao Contribuínte: Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo. Tel.: 881 599 977 / 981 542 384 // Fax: 981 542 381
O pagamento efecturase nas entidades bancarias autorizadas (figuran no documento de liquidación) ou no sitio Pago en Liña desta páxina web.

Ordenanza fiscal municipal:

Ordenanza fiscal 3.07 reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos (artigo 6.A, apartado 6.02)

Solicítase en

Atención á Cidadanía
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Fax: 981 543 129
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

A atención prestarase prioritariamente a traves dos canais:
- Telefónico: 981542300 - 981543128
- Correo electrónico: informacion@santiagodecompostela.gal
- No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través dos teléfonos 981542300 - 981543128 e do correo citaoac@santiagodecompostela.gal

Preséntase en

Debe presentarse o arma na Policía Local e, posteriormente, a solicitude no Rexistro Xeral.
Antes da presentación da solicitude deberá pagar os tributos municipais.

Tramítase en

Policía Municipal
Enderezo: Pazo de Raxoi, entrada pola Costa do Cristo.
Tel.: 981 542 323. Obxectos perdidos: 981 543 027. Emerxencias: 092
Fax: 981 575685
Correo: Contactar co Concello
Web: http://policialocal.santiagodecompostela.gal
Horario: Todos os días as 24 horas.

Documentación

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: