Expedientes sancionadores nos postos da praza de abastos

Descrición

Sanciónanse as faltas tipificadas como tales no regulamento do servizo ou noutra normativa de aplicación en relación coas actividades desenvolvidas na praza de abastos.

Requirimentos

Iníciase un informe da empresa xestora do recinto, da inspección do servizo ou da denuncia dun particular.

Tramítase en

Policía Municipal
Enderezo: Pazo de Raxoi, entrada pola Costa do Cristo.
Tel.: 981 542 323. Obxectos perdidos: 981 543 027. Emerxencias: 092
Fax: 981 575685
Correo: Contactar co Concello
Web: http://policialocal.santiagodecompostela.gal
Horario: Todos os días as 24 horas.


Compartir: