XUNTA DE GOBERNO

A Xunta de Goberno Local aproba inicialmente a modificación da ordenanza fiscal que eximirá aos locais de hostalería de tributar polas terrazas en 2021

02/11/2020

A Xunta de Goberno Local, reunida hoxe en sesión ordinaria, acordou a aprobación inicial da modificación da Ordenanza Fiscal 3.24, relativa á taxa pola utilización privativa e o aproveitamenteo especial do dominio público local, que eximirá aos locais de hostalería de tributar polas terrazas no ano 2021. Segundo sinalou o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, esta medida deriva do compromiso adquirido coa Asociación de Hostalería de Compostela e deberá ser ratificada en pleno para a súa...

Leer más
Compartir: