EDUCACIÓN

O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade convoca a oitava edición do seu programa pedagóxico para escolares "Aula de patrimonio"

30/11/2020 O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España convoca a oitava edición do programa pedagóxico Aula de patrimonio, no marco do curso escolar 2020-2021, destinado a estudantes das 15 cidades membros da rede: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Eivissa/Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo e Úbeda.

A actividade foi presentada esta mañá en rolda de prensa por María Vitoria Bermejo, concelleira de Cultura do Concello de Salamanca e Coordinadora da Comisión de Educación, Cultura e Deporte do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España. Esta comisión está presidida polo alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, e formada polos concelleiros de Educación e Cultura das 15 cidades que forman a rede. Desde esta Comisión xestiónanse os diversos programas educativos, culturais e deportivos que leva a cabo o Grupo co fin de pór en valor a declaración de Patrimonio Mundial das 15 cidades neses ámbitos.

María Vitoria Bermejo animou aos centros das 15 cidades a "que sigan participando este ano porque é unha forma didáctica e divertida de coñecer as Cidades Patrimonio da Humanidade de España, de concienciar aos nosos escolares da importancia de vivir nunha cidade que foi recoñecida con este título pola UNESCO e de pór en valor o traballo que estas 15 cidades desenvolvemos en rede".
O obxectivo que pretende Aula de patrimonio, que nas súas edicións anteriores contou coa participación de preto de 10.000 alumnos, é que os mozos que cursan de primeiro a cuarto da ESO e que viven e estudan nas cidades patrimonio realicen actividades de investigación e difusión ao redor dos valores que fixeron que estas 15 localidades merezan estar inscritas na Lista do Patrimonio Mundial da UNESCO.

Os traballos teñen que centrarse nas boas prácticas sobre conservación e difusión do Patrimonio Mundial, en como cren os alumnos que deben coidarse e protexerse e de que modo darían a coñecer eses bens Patrimonio Mundial. "Un programa pedagóxico, pero tamén un reto moi divertido para que os nosos escolares demostren o seu talento". O programa conta co apoio financeiro do Ministerio de Cultura e Deporte.

DESTINATARIOS
- Grupos de escolares de centros educativos de Educación Secundaria (Primeiro e segundo ciclo) de centros públicos e concertados das cidades que forman o Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España, que deberán presentar un traballo centrado nas boas prácticas sobre conservación, xestión e difusión do Patrimonio Mundial dunha das 15 Cidades Patrimonio da Humanidade de España ou das 15 no seu conxunto. As boas prácticas poden referirse aos campos da educación, o turismo, o medioambiente, a cultura, a economía, as novas tecnoloxías, a participación cidadá, os maiores, a accesibilidade, etc, a través de estudos de investigación ou propostas concretas para levar a cabo nas Cidades Patrimonio.

- O formato do traballo será libre, valorándose a orixinalidade da proposta, a achega de ideas e o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación na presentación, e deberá achegarse polo centro interesado en participar ao cumprimentar e enviar o formulario de inscrición.

- Os centros participantes poderán solicitar a colaboración das áreas de Patrimonio e de Educación dos Concellos para obter a documentación necesaria para a elaboración do proxecto. Así mesmo recoméndase consultar a páxina web do Ministerio de Cultura e Deporte con toda a información sobre o Patrimonio Mundial en España: www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimoniomundial

- Os centros que estean interesados en participar deben inscribirse antes do 31 de marzo de 2021 (incluído) a través do formulario habilitado na páxina web do Grupo: www.ciudadespatrimonio.org e achegar en formato dixital o seu traballo completo e desenvolvido.

- O número de alumnos participantes por centro seleccionado limitarase ao grupo/clase (30 alumnos de media).

XURADO
Unha vez pechado o prazo de recepción de traballos, cada cidade seleccionará, de entre as propostas enviadas polos seus centros, a un gañador local. A Comisión de Educación, Cultura e Deporte do Grupo seleccionará posteriormente, de entre os gañadores locais das 15 cidades, un único gañador absoluto nacional. O fallo farase público mediante nota de prensa e a través das redes sociais do Grupo antes do 23 de abril de 2021.

PREMIOS
Os centros seleccionados polas cidades para optar ao premio nacional obterán cada un como premio un vale canxeable por material inventariable tecnolóxico, por valor de 1.000 euros IVE incluído.

O centro gañador do certame nacional obterá como premio unha viaxe para os alumnos da clase autora do traballo a unha das 15 Cidades Patrimonio da Humanidade. A cidade de destino elixida debe participar presentando un centro como candidato ao premio nacional.
O centro seleccionado pola cidade de destino obterá tamén como premio unha viaxe á cidade de orixe do centro gañador. Esta viaxe será realizado pola clase que presentou o traballo seleccionado.
As dúas viaxes antes mencionados levarán a cabo entre semana e no último trimestre do curso escolar, cunha duración total de tres días (con dous pernoctaciones). Os gastos destas viaxes (transporte, aloxamento e manutención) correrán por conta do Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España. As clases participantes serán acompañadas por un máximo de tres profesores do centro e dun técnico municipal de Educación das cidades visitante e anfitrioa.

O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España é unha asociación sen ánimo de lucro creada no ano 1993 cuxo obxectivo é actuar de maneira conxunta na defensa do patrimonio cultural e a promoción turística das cidades que o compoñen: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Eivissa/Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo e Úbeda.

Compartir: