CIDADE HISTORICA

Santiago, Cuenca e Toledo coordinarán un grupo de traballo para implantación da fibra óptica nos cascos históricos das cidades patrimonio

18/10/2020 A Comisión de Patrimonio do Grupo de Cidades Patrimonio de España, formada polos concelleiros de Patrimonio das 15 cidades que forman a rede, entre eles a concelleira de Urbanismo e Cidade Histórica de Santiago, Mercedes Rosón; acordou, na reunión telemática celebrada esta semana, que Compostela, Cuenca e Toledo coordinen unha mesa de traballo cuxos resultados sirvan de referencia para o resto de cidades na implantación da fibra óptica nos seus cascos históricos.

A reunión estivo presidida polo alcalde de Mérida. Antonio Rodriguez Osuna, explicou que a comisión acordou impulsar os plans de xestión do Patrimonio Mundial, a instancias do Ministerio de Cultura e por indicación da Unesco, "para pór o noso excepcional valor baixo esa protección. Eses plans de xestión de obrigado cumprimento por parte das cidades xa se están empezando a elaborar a través das recomendacións recollidas por unha consultora contratada polo Grupo".

A elaboración de plans de xestión de cada as 15 cidades do Grupo é un encargo directo do Ministerio de Cultura. Por esta razón, o conxunto das 15 cidades que compoñen o Grupo pretenden desenvolver un estudo base que facilite a elaboración destes plans de xestión por cada cidade, xa que é preceptivo que cada ben Patrimonio Mundial dispoña dun plan de xestión propio acorde coas directrices emitidas nos manuais prácticos publicados polo Centro de Patrimonio Mundial da Unesco.

Segundo explicou o presidente da Comisión de Patrimonio, "tamén aprobamos a licitación dun prego para a contratación de planos turísticos homoxéneos nas 15 Cidades Patrimonio da Humanidade de forma que cada unha das cidades poida dispor dos plans turísticos propios integrados baixo una mesma imaxe corporativa do Grupo e que se poidan ofrecer aos turistas en 2021".

O obxectivo é que tanto as oficinas de turismo como os centros de recepción de visitantes poidan ofrecer aos visitantes estes mapas-guía con información científica, didáctica e divulgativa que mostren os Valores de Universal Excepción das cidades. Os mapas e ilustracións tamén serán accesibles en formato dixital, en páxinas webs e en apps de turismo.

Tras a reunión telemática, Antonio Rodriguez Osuna explicou que outro dos acordos consistiu en "crear un grupo de traballo para continuar coa elaboración de recomendacións para que a señalética turística nas nosas cidades sexa homoxénea e permítanos ter un aceno de identidade propia no conxunto dos nosos casos históricos".

A consultora Braintrust está a traballar nunha proposta base común para que as 15 cidades dispoñan dunha señalética Patrimonio Mundial común e homoxénea para os seus monumentos, coa característica de Accesibilidade. A substitución e modernización dos sinais actuais; a ampliación da señalética a outros lugares de interese para o turista permitindo diversificar os fluxos e mellorar a experiencia ou crear experiencias integrais para os turistas con necesidades especiais, son algúns dos obxectivos da nova señalética.

Tamén se pretende, indicou "xerar un turismo de calidade achegando experiencia diferenciais; conseguir maior rendibilidade e mellora dos servizos turísticos, fomentar unha nova maneira de comprender a cidade e os lugares turísticos de interese a través de recursos tecnolóxicos, así como crear experiencias de valor diferenciais para o turista, definindo novas rutas que ademais de xerar outros fluxos evitando aglomeracións, mellore a experiencia do turista pondo en valor todas as zonas de interese da cidade".
Trátase de medidas que buscan crear novas oportunidades, no sentido de dar visibilidade a cada cidade como parte do GCPHE; aumentar do número de pernoctaciones e conseguir mellorar a experiencia do turista achegando información actualizada e moderna.

Precisamente aspectos como identificar o potencial impacto da crise nas cidades, definir o posicionamento do Grupo, así como as oportunidades e liñas de traballo dirixidas ao turismo nacional, van ser algúns dos asuntos que se abordaron na Asemblea Xeral do Grupo que se celebrou este sábado pasado en Úbeda. Nesta asemblea presentouse o Plan Operativo de Turismo para 2021 que será aberto, flexible e adaptable á evolución sanitaria cambiante dos mercados emisores, e ás indicacións tanto de Turespaña como do Plan Estratéxico en marcha.

O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España, que celebrou en 2018 a súa XXV aniversario, ten como obxectivo actuar de maneira conxunta na conservación, a posta en valor e a promoción turística das 15 cidades españolas recoñecidas pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Conca, Eivissa/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo e Úbeda.

Compartir: