PERFIL DO CONTRATANTE

A partir do 16 de novembro de 2018, todos os procedementos de licitación serán publicados no Perfil do contratante do Concello na Plataforma de contratación do Sector Público. Pódense consultar os mesmos no seguinte enlace.

Os procedementos anteriores pódense seguir consultando no seguinte enlace.

LICITACIÓN ELECTRÓNICA

A plataforma de licitación electrónica do Concello de Santiago de Compostela pode atoparse no seguinte enderezo.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Desde o 15 de xaneiro de 2015, a presentación de facturas en formato electrónico debe realizarse a través do Punto xeral de entrada de facturas electrónicas FACe. Pódese consultar información máis detallada no seguinte enlace.

Os provedores poden consultar o estado de tramitación das facturas a través do correo electrónico consultafacturas@santiagodecompostela.gal
Compartir: