Servizo desenvolvemento do proxecto pedagóxico "teatro comunitario" nos centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 28-10-2019, ADXUDICOU o contrato de desenvolvemento do proxecto pedagóxico "Teatro Comunitario" nos centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela á empresa PRODUCCIÓNS TEATRAIS TALIA, S.L. por un importe de 26.107,50 €, IVE excluído.

O contrato formalizouse electrónicamente o 31-10-2019.

Número de ofertas presentadas: 1

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 4-11-2019

Número de expediente municipal

CON/35/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

26.550,00 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 20/09/2019 na plataforma de licitacións electrónicas do Concello de Santiago de Compostela.https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

PUBLICADO PLACE: 5/9/2019
PUBLICADO PERFIL CONTRATANTE: 6/9/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: