Servizo desenvolvemento do proxecto pedagóxico "teatro comunitario" nos centros socioculturais do Concello de Santiago de Compostela

Convocatorias mesas de contratación

CONVOCATORIA PUBLICA

DIA:01/10/2019
HORA: 9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

Número de expediente municipal

CON/35/2019

Estado de la contratación

Licitacion

Tipo de licitación

26.550,00 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 13:00 horas do día 20/09/2019 na plataforma de licitacións electrónicas do Concello de Santiago de Compostela.https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos de la publicación

PUBLICADO PLACE: 5/9/2019
PUBLICADO PERFIL CONTRATANTE: 6/9/2019

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: