Execución da sentenza P.O. 4387/1991 Obras de reposición de legalidade Rúa García Prieto 9/11.- Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 2-9-2019, ADXUDICOU o contrato para a execución da sentenza P.O. 4387/1991 obras de reposición de legalidade na rúa García Prieto 9/11" á empresa JSTOP OBRAS Y SERVICIOS, S.L. por jun importe de 183.000 €, IVE excluído.

O contrato formalizouse electrónicamente o 25-9-2019.

Número de ofertas presentadas: 4.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 19-9-2019

Número de expediente municipal

CON/88/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 17 DE XUÑO DE 2019 no PORTAL DE LICITACIÓNS do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: