Consulta preliminar de mercado para o Servizo de recollida de lixos e limpeza viaria

Achégase no enlace Documentos Relacionados, cadros estatisticos relativos a xeración de residuos do total do municipio das diferentes fraccións (resto, Vidro, EELL, Papel Cartón, voluminosos e orgánica –se hubera) ANOS 2016, 2017 e 2018
-----------------------------------------------

Número de expediente municipal

Consulta 1/2019

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 04/06/2019 enviaranse por correo electrónica que se indica:
licitación@santiagodecompostela.gal

Datos da publicación

PUBLICADO PLACE 7/5/2019
PUBLICADO PERFIL CONTRATANTE CONCELLO 7/5/2019

Información e documentación

Servizo de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: licitacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: