Servizo de xestión e desenvolvemento das escolas municipais de verán 2019. Programa de conciliación do departamento de educación e cidadanía do Concello de Santiago

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 7-6-2019, adxudicou o contrato de "Servizo de xestión e desenvolvemento das escolas municipais de verán 2019. Programa de conciliación do departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago", consonte aos termos establecidos no artigo referencia a prol da empresa ACTIVIDADES LUDICAS GALICIA SL (CIF: B27791086), que oferta un importe de 14,75 euros/día para a modalidade de quendas e un prezo de 17,25 euros/día para a modalidade de días soltos, ó ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 13-6-2019.

Número de ofertas presentadas: 3.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 11/06/2019

Número de expediente municipal

CON/4/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

61.153,93 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 14 de MAIO 2019 no Portal do licitador do Concello de Santiago de Compostela.

https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

Enviado a Publicación PLACE 29/4/2019
Enviado a Publicación Portal Licitador 29/4/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: