INVITACIÓN LICITADORES PARA XORNADA FORMACIÓN PIXELWARE

Número de expediente municipal

INVITACIÓN

Estado da contratación

Adxudicacion provisional

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: