Servizo para o desenvolvemento do xeoportal/IDE do Concello de Santiago

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 24-6-2019, ADXUDICOU o contrato á empresa NEVINTEC SISTEMAS, S.L. por un importe de 24.000 €, IVE excluído.

O contrato formalizouse electronicamente o 3-7-2019.

Número de ofertas presentadas: 2

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 12-7-2019

Número de expediente municipal

CON/27/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

30.000,00 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 11/4/2019 na plataforma de licitación do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

publicado PLACE: 27/03/2019
publicado perfil: 27/03/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: