Servizo para o desenvolvemento do xeoportal/IDE do Concello de Santiago

Convocatorias mesas de contratación

APERTURA PÚBLICA SOBRE Nº 3

DIA: 25/4/2019
HORA: 9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
-------------------------------------------------------------------

Advertido un erro no ANEXO III MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA que figura no prego administrativo, procedeuse a súa subsanación, debendo ser utilizado na presentación da oferta o que figuran como documento relacionado neste perfil.

Número de expediente municipal

CON/27/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

30.000,00 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 11/4/2019 na plataforma de licitación do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

publicado PLACE: 27/03/2019
publicado perfil: 27/03/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: