Servizo de mantemento do Castelo de A Rocha

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 31-05-2019, adxudicou o contrato de referencia a prol de MARIO CESAR VILA (CIF: 33300568H), por un importe de 44.980 euros (IVE aparte 21%: 9.445,80 euros), ao ser a súa oferta a única presentada e cumprir os requirimentos dos pregos de aplicación.

O contrato formalizouse electrónicamente o 6-6-2019.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 4-6-2019

Número de expediente municipal

CON/49/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 05/04/2019 na no Portal de Licitación Electrónica do Concello de Santiago de Compostela

URL:https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

PUBLICADO NA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN: 21/03/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: