Obras de mellora do firme nas parroquias de Verdía, Grixoa, A Peregrina, Sabugueira e Barciela "POS+2017"

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 29/03/2019, adxudicou o contrato de "Obras de mellora do firme nas parroquias de Verdía, Grixoa, A Peregrina, Sabugueira e Barciela "POS+2017", a prol da empresa ALCOMTE GALICIA SL (CIF: B15648223), por un importe de 143.132,23 euros, (IVE aparte 21%: 30.057,77 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 11-4-2019.

Número de ofertas presentadas: 14.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 04/04/2019

Número de expediente municipal

CON/82/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

216.410,11

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 25-febreiro-2018:
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=423634

Datos da publicación

Plataforma de Contratación do Estado: 05-02-2018.

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: