Obra de mellora de equipamentos deportivos e sociais na parroquia de Figueiras. Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+2018"

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 01/03/2019, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa MECANO OBRAS Y REFORMAS SL (CIF: B70374376), por un importe de 210.800 euros (IVE aparte 21%: 44.268 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas

O contrato formalizouse electrónicamente o 26-3-2019.

Número de ofertas presentadas online: 4.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 11/3/2019

Número de expediente municipal

CON/57/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

241.391,50 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 02/01/2019 na no Portal de Licitación Electrónica do Concello de Santiago de Compostela

URL:https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos de la publicación

Plataforma de Contratación del Estado: 13/12/2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: