Cuberta da pista polideportiva de Verdía. Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2018

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11/03/2019, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa COVISAM NORTE SL (CIF: B70416011), por un importe de 93.988 euros (IVE aparte 21%: 19.737,48 euros), ao ser a oferta a máis vantaxosa das presentadas

O contrato formalizouse electronicamente o 3-4-2019.

Número de ofertas presentadas online: 9.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:20/3/2019

Número de expediente municipal

CON/56/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

123.966,94 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 02/01/2019 na no Portal de Licitación Electrónica do Concello de Santiago de Compostela

URL:https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos de la publicación

Plataforma de Contratación del Estado: 13/11/2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: