Execución do proxecto básico e de execución do edificio multiusos en Lavacolla.Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+2018"

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22/02/2019, adxudicou o contrato de "Execución do proxecto básico e de execución do edificio multiusos en Lavacolla.Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+2018"" a prol da empresa OBRAS GALLAECIA SL (CIF: B70018981), por un importe de 213.664,45 euros, (IVE aparte 21%: 44.869,53 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 28-2-2019.

Número de ofertas presentadas: 9.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 22/02/2018

Número de expediente municipal

CON/62/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

258.119,16 euros

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 18/12/2018 na no Portal de Licitación Electrónica do Concello de Santiago de Compostela

URL:https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos de la publicación

Plataforma de Contratación del Estado: 28/11/2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

Compartir: