Subministración vehículo tipo furgón transformado en vehículo policial para servizo atestados (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE. ART. 168 a 1.º)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 26/12/2018, acordou Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa NOYAMOVIL SL (CIF: B15470776), por un importe de 17.500 euros (IVE aparte 21%: 3.675 euros), ao ser a súa oferta a única presentada e cumprir os requirimentos técnicos do prego.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 28-12-2018.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 02/01/2019

Número de expediente municipal

CON/64/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

17.500,00 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 3 de decembro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

PERFIL DO CONTRATANTE DO CONCELLO 23/11/2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: