Arranxo de dous vehículos do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 21-12-2018 , adxudicou o contrato de "arranxo de dous vehículos do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento do Concello de Santiago de Compostela", a prol da empresa RICARSAT SL (CIF: B15902497), por un importe de 32.850 euros (IVE aparte 21%: 6.898,50 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 27-12-2018.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 26-12-2018

Número de expediente municipal

CON/74/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

32.853 euros

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 28/11/2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

PUBLICACIÓN PLACE:13/11/2018
PUBLICACIÓN PERFIL DEL CONTRATANTE: 13/11/2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: