Subministración dun vehículo tipo furgoneta para o departamento da UMAD do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 15/02/2019, acordou REXEITAR a oferta presentada pola empresa GONZACAR SL á licitación destinada á compra dun vehículo tipo furgoneta para o departamento da UMAD do Concello CON/71/2018, xa que o vehículo ofertado non se axusta aos condicionantes técnicos prefixados no prego de aplicación, sobrepasando a anchura mínima esixida, deixando, en consecuencia, DESERTA A LICITACIÓN, xa que foi esta a única proposta recibida

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 20-02-2019

Número de expediente municipal

CON/71/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

21.900,83 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 19 de novembro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Plataforma Contratación do Estado: 2/11/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: