Subministración dun tractor e dúas desbrozadoras traseiras avanzadas, orzamentos participativos 2017 compostela decide.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 16/11/2018, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa HITRAF SA (CIF: A36032050), por un importe de 99.000 euros (IVE aparte 21%: 20.790 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 13-12-2018.

Número de ofertas presentadas: 4.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 27/11/2018

Número de expediente municipal

CON/41/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 2-outubro-2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Perfil do contratante: 17 de setembro de 2018.
Plataforma de Contratación do Estado: 17 de setembro de 2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: