Ampliación e mellora da plataforma de rodadura do vial de acceso a Lamascal (Concello de Santiago)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 14/12/2018, adxudicou o contrato de "Ampliación e mellora da plataforma de rodadura do vial de acceso a Lamascal (Concello de Santiago)" a prol da empresa NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., (CIF: B27802503), por un importe de 76.514,22 euros, (IVE aparte 21%: 16.067,99 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizarase en documento administrativo o 17-1-2019.

Número de ofertas presentadas: 16.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 21/12/2018

Número de expediente municipal

CON/55/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

122.736,96 EUROS

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 8-outubro-2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

Perfil do contratante:17-09-2018
Plataforma contratación del Estado:17-09-2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: