Servizo de organización e realización do programa de actividades de educación medioambiental, atención ao público e visitas guiadas no Centro de interpretación do medio urbano e natural de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 28-03-2018, acordou estimar os recursos presentados por dna. Paula Lubión Fernandez, en representación de FEITORÍA VERDE S. COOP. G. e dna. María Barba Núñez, en representación de SOCIEDADE GALEGA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL contra as condicións recollidas nos pregos de aplicación á licitación do servizo de organización e realización de actividades de educación medioambiental, atención ao público, e visitas guiadas no centro de interpretación do medio urbano e natural do Concello de Santiago, xa que a indefinición das categorías profesionais esixibles ós recursos humanos postos á disposición do contrato, fan imposible formular razoablemente unha proposta técnica de funcionamento do centro, así como unha correcta e imprescindible valoración económica do servizo."

Número de expediente municipal

CON/53/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

21.310,22 euros/ano

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 30 DE NOVEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO BOP: 10/11/2017
PUBLICADO BOP: 15/11/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: