Subministración, instalación e posta en funcionamento de actuacións relacionadas coa mobilidade no marco do proxecto Smartiago inanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: ___

Número de expediente municipal

CON/27/2019

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

Lote 1.- 282.447,67 euros.
Lote 2.- 68.615,00 euros

Data de presentación de propuestas

Ata as 13:00 horas do día 8 de xullo de 2019.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/licitacion/licitaciones/detalle?id=427957

Datos de la publicación

Perfil do contratante

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: