Os avisos serven para dar a coñecer os comunicados de carácter urxente, licitacións abertas, rúas cortadas ao tráfico e desvíos alternativos.MOBILIDADE E SEGURIDADE CIDADÁ

Incidencias Policía Local

Dende as 08:00 horas do día 14/02/2020 ata as 08:00 horas do día 15/02/2020
-- LOCALIZACIÓN PERMANENTE: De dúas persoas (arresto domiciliario).
14:05 ACCIDENTE DE TRAFICO: Na intersección rúa Londres/Madrid entre dous vehículos, con resultado de danos materiais.
--:-- SERVIZO PREVENTIVO EN PZA. TOURAL: Na quenda de maña, e tarde, préstase servizo preventivo de vixilancia e control non existindo novidades a sinalar.
--,-- USO INDEBIDO DE TARXETA PARA PERSOA CON DISCAPACIDADE: Procédese á retirada de tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade por uso indebido.
--;-- IDENTIFICACIÓN: de tres persoas por levar cans soltos.
20:30 INMOBILIZACIÓN DE VEHÍCULO: Na rúa Doutor Teixeiro inmobilízase un vehículo por carecer de seguro.
20:45 ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na rúa Rosalía de Castro con Xoán Carlos I, entre dous vehículos con resultado de danos materiais.
22:25 ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na Avda. de Lugo, entre dous vehículos con resultado de danos materiais e unha persoa ferida leve.
01:45 ATENTADO E INSULTOS: No control de alcoholemia realizado na rúa Xoán Carlos I procédese á detención dunha persoa, acompañante da condutora dun vehículo que dera positivo en alcohol, por atentado e insultos a axente da autoridade integrantes do citado control.
01:50 IDENTIFICACIÓN: dunha persoa por ouriñar na Praza de San Agostiño.
--:-- CONTROL PREVENTIVO DE ALCOHOL E DROGAS: Nas rúa Galeras, Frei Rosendo Salvado e praza de Galicia, controlando 101 condutores.

Dende as 08:00 horas do día 15/02/2020 ata as 08:00 horas do día 16/02/2020
--:-- LOCALIZACIÓNS PERMANENTES: de tres persoas (arresto domiciliario).
13:15 INMOBILIZACIÓN: Na rúa Montero Ríos procédese a inmobilizar un vehículo carente de seguro.
14:35 ACCIDENTE DE TRÁFICO : Na rúa Castela e León, entre tres vehículos resultando danos materiais. .
19:30 ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na rotonda de Pontepedriña, entre dous vehículos, resultando danos materiais.
07:10 PELEXA: Na rúa Hórreo entre varios mozos.
--,-- CONTROL DE RUÍDOS EN LOCALES :contrólanse varios locais.

Dende as 08:00 horas do día 16/02/2020 ata as 08:00 horas do día 17/02/2020
--.-- LOCALIZACIÓNS PERMANENTES: de tres persoas (arresto domiciliario).
12:30 ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na Avda. de Xoán Carlos I entre dous coches.
15:50 ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na Avda. Antón Fraguas, por parte dun vehículo que sae da vía, rexistrándose danos materiais. O condutor deuse á fuga.
15:50 ACCIDENTE DE TRÁFICO: Na rúa do Baliño, estando implicados dous vehículos, resultando danos materiais. Parte amigable.
04:40 ALCOHOLEMIA: Na rúa da Ensinanza practícase proba de alcoholemia ao condutor dun vehículo por condución irregular, arroxando resultado positivo que se tramita por vía xudicial.

Compartir: