Os avisos serven para dar a coñecer os comunicados de carácter urxente, licitacións abertas, rúas cortadas ao tráfico e desvíos alternativos.MOBILIDADE E SEGURIDADE CIDADÁ

Restricións circulatorias na praza de Galicia (luns 26 a martes 27)

Con motivo de obras de reparación no enreixado do estacionamento da praza de Galicia, produciranse pequenas restricións de tráfico na praza entre as 23:30 horas do luns 26 e as 8:00 horas do martes 27 de agosto. En todo momento estará garantida a circulación pola praza de Galicia e o acceso ao estacionamento.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

XUNTA DE GOBERNO

Orde do día da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local prevista para o luns 26 de agosto

Adxúntase convocatoria e orde do día da sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local prevista para o luns 26 de agosto.

Direccións relacionadas

MOBILIDADE E SEGURIDADE CIDADÁ

Corte de tráfico na rúa da Acibechería (luns 26 e martes 27)

Con motivo de obras de reparación na rede de saneamento, o vindeiro luns 26 e o martes 27 de agosto, entre as 15:00 e as 20:00 horas, vai quedar cortada ao tráfico a rúa da Acibechería, no tramo comprendido entre a praza da Inmaculada e a vía Sacra, permitíndose unicamente o paso de peóns.

Durante estes dous días e durante o horario indicado, os vehículos que entren dende a praza de Cervantes terán que seguir pola rúa do Preguntoiro.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

MOBILIDADE E SEGURIDADE CIDADÁ

Inclusión da praza de Belvís na Zona 3 (San Pedro) de estacionamento de residentes

A Concellaría de Mobilidade e Seguridade Cidadá comunica que Xunta de Goberno Local de 5 de agosto de 2019 acordou a inclusión da praza de Belvís na zona 3 (San Pedro) de estacionamento de residentes. Deste xeito, os/as veciños/as residentes nesta praza que cumpran coas condicións e requisitos esixibles sinalados na Ordenanza do Sistema de Ordenación de Tráfico e Aparcamento de Residentes, poderán dispoñer do distintivo que lles permita aparcar nas zonas verdes destinadas a residentes.

MOBILIDADE E SEGURIDADE CIDADÁ

Corte de tráfico na rúa da Batalla de Clavijo

O mércores 10 de xullo comezan as obras do segundo tramo da rúa da Batalla de Clavijo, no tramo comprendido entre a avenida de Quiroga Palacios e a rúa do Canteiro. As obras teñen un prazo de dous a tres meses, tempo no que este tramo de rúa vai quedar cortado ao tráfico. So poderán acceder os/as residentes aos seus garaxes.

Debido a que pola rúa da Batalla de Clavijo era por onde circulaban os vehículos que procedían das rúas das Fraguas e do Campo de Santo Antonio, vaise inverter o sentido da circulación da rúa do Bispo Teodomiro, que na actualidade é de subida, que agora por mor destas obras pasa a ser de baixada, para así conectar coa avenida de Quiroga Palacios.

O Concello de Santiago de Compostela prega á cidadanía desculpe as molestias que estas alteracións no tráfico lles poidan ocasionar.

CONVIVENCIA E MEDIO AMBIENTE

Reforzo no servizo de recollida do lixo no casco histórico do 17 de xuño ao 16 de setembro

A Concellaría de Convivencia e Medio Ambiente comunica que, como consecuencia do incremento da actividade comercial e hostaleira na tempada de verán no casco histórico, e co obxectivo de mellorar a limpeza e ornato das rúas, o Concello de Santiago reforza este servizo, establecendo unha dobre recollida do lixo dende o 17 de xuño ao 16 de setembro.

Así, os residuos deberán sacarse á rúa en bolsas pechadas e introducirse dentro dos contedores, co seguinte horario:

1.- Vivendas particulares e comercios (agás hostalería), a partir das 20:30 horas.
2.- Locais de hostalería, a partir das 1:00 horas.

O Concello de Santiago agradece a colaboración no cumprimento da norma e o do horario, sen a cal esta dobre recollida non obtería os resultados para os que foi deseñada.

Relación de rúas e prazas con dobre recollida:

San Francisco, Obradoiro, Fonseca, Praterías, Conga, Xelmírez, rúa Nova, Toural, Bautizados, Franco, Raíña, rúa do Vilar, Rodrigo de Padrón, San Clemente, Trindade, Hortas, Pombal e Carretas.

TRÁFICO

Modificación do horario de atención ao público no servizo de Mobilidade e Seguridade Cidadá (tráfico)

Durante o período estival os días de atención ao público no servizo de Mobilidade e Seguridade Cidadá (tráfico) veranse reducidos e pasarán de cinco a tres: serán os luns, mércores e venres, en horario de 09:00 h. a 13:00 h.

A medida tómase por mor da carencia de persoal e a necesidade de reservar tempo para as tramitacións administrativas ordinarias que ten que realizar o funcionariado.

URBANISMO

Autorización municipal para vendas realizadas fóra do establecemento comercial de xeito ocasional

A Concellaría de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica lembra que as vendas que se realicen fóra do establecemento comercial de xeito ocasional, en especial as vinculadas á celebración de espectáculos, teñen a consideración legal de venda ambulante segundo a Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia.

Como tal venda ambulante, está sometida a autorización municipal expresa previa solicitude, na que se determinarán os espazos nos que se pode levar a cabo.

Calquera venda deste tipo que se realice sen autorización municipal ten carácter ilegal, polo que a Policía Local requirirá o levantamento das instalacións que carezan da mesma, sen prexuízo da sanción que proceda.

Compartir: