As comisións dependen do Pleno Municipal e están constituídas por unha serie de membros que designan os grupos políticos en proporción ao número de concelleiros que cada un deles ten no Pleno. A funcións das comisións concéntranse no estudo, informe e consulta dos temas que se someten ao Pleno, o seguemento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno e a xestión de todas aquelas funcións que o Pleno lle delegue directamente.

Por outra parte, o Concello participa a través dos seus representantes en diversos organismos supramunicipais, organismos autónomos, fundacións, empresas públicas, sociedades mixtas e consellos sectoriais.

Comisión de Presidencia, Réxime Interior, Facenda e Especial de Contas

Presidenta: María Rozas Pérez
Vogais: Xan Duro Fernández
Manuel Martínez Varela
Maite Cancelo Márquez
Francisco Reyes Santiás
Milagros Castro Sánchez
Rubén Cela Díaz
Goretti Sanmartín Rei

Comisión de Urbanismo, Infraestruturas, Vivenda e Medio Ambiente

Presidente: Jorge Duarte Vázquez
Vogais: Rafael Peña Vidal
Pedro Rey Sanchíz
Manuel Martínez Varela
Francisco Reyes Santiás
Gonzalo Muíños Sánchez
Rubén Cela Díaz
Goretti Sanmartín Rei

Comisión da Área Social, Cultura e Servizos

Presidenta: Concepción Fernández Fernández
Vogais: Branca Novoneyra
María José Corral López
Mª José Castro Carballal
María José Tobar Quintanar
Milagros Castro Sánchez
Rubén Cela Díaz
Goretti Sanmartín Rei

Comisión de Participación, Igualdade e Transparencia

Presidenta: Marta Lois González
Vogais: Rafael Peña Vidal
Maite Cancelo Márquez
María Antón Vilasánchez
Gonzalo Muíños Sánchez
Milagros Castro Sánchez
Rubén Cela Díaz
Goretti Sanmartín Rei

Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións

Presidente: Xan Duro Fernández
Vogais: Noa Morales Sánchez
Alejandro Sánchez-Brunete
Mª José Castro Carballal
Gonzalo Muíños Sánchez
Milagros Castro Sánchez
Rubén Cela Díaz
Goretti Sanmartín Rei

Comisión Asesora do Casco Histórico

Presidente: Jorge Duarte Vázquez
Vogais: Marta Lois González
Pedro Rey Sanchíz
Manuel Martínez Varela
Francisco Reyes Santiás
Gonzalo Muíños Sánchez
Rubén Cela Díaz
Goretti Sanmartín Rei

Representantes nas empresas municipais e organismos autónomos

Consorcio da Cidade de Santiago

Presidente: Martiño Noriega Sánchez
Agustín Hernández Fernández de Rojas
Francisco Reyes Santiás
Rubén Cela Díaz (convidado)

Auditorio de Galicia

Branca Novoneyra
Manuel Dios Diz
María José Castro Carballal
Maite Cancelo Márquez
Gonzalo Muíños Sánchez
Goretti Sanmartín Rei

TUSSA

Jorge Duarte Vázquez
Xan Duro Fernández
Claudio Montiel Carracedo
María Antón Vilasánchez
Francisco Reyes Santiás
Rubén Cela Díaz

INCOLSA

Marta Lois González
Rafael Peña Vidal
Claudio Montiel Carracedo
María Antón Vilasánchez
Francisco Reyes Santiás
Rubén Cela Díaz

Mercagalicia

Marta Lois González
Manuel Martínez Varela
Gonzalo Muíños Sánchez

XADE

Noa Morales Sánchez
Manuel Martínez Varela
Gonzalo Muíños Sánchez
Rubén Cela Díaz

Fundación Refuxio de Animais

Noa Morales Sánchez
Manuel Martínez Varela
Milagros Castro Sánchez
Rubén Cela Díaz

Consello Asesor de Condecoracións

Manuel Dios Diz
Alejandro Sánchez-Brunete
Francisco Reyes Santiás
Rubén Cela Díaz

UNINOVA

Martiño Noriega Sánchez
Maite Cancelo Márquez
Francisco Reyes Santiás
Rubén Cela Díaz

Comisión Provincial de Saneamento

Xan Duro Fernández

Comisión de Escolarización

Manuel Dios Diz

Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico

Jorge Duarte Vázquez

Sociedade de Cursos Internacionais da Universidade de Santiago de Compostela

Marta Lois González

Fundación Galega para o Deporte

Noa Morales Sánchez

Fundación Compostela Deporte

Noa Morales Sánchez

Fundación Eugenio Granell

Branca Novoveyra

Museo do Pobo Galego

Branca Novoveyra

Fundación Torrente Ballester

Branca Novoveyra

Fundación Síndrome de Down

Concepción Fernández Fernández
Compartir: