Que é?

É unha nova iniciativa do Concello de Santiago de Compostela que promove o intercambio de servizos e coñecementos entre a poboación.

É pois un instrumento para impulsar a vida comunitaria, fomentando valores solidarios de igualdade e cooperación. Está encamiñado a resolver necesidades da vida cotiá e mellorar a calidade de vida dos cidadáns.

Enviar

Concello de Santiago

Inicio